Bilde

Bruk av bilde i arrangementer kan ha mange funksjoner fra å supplere en presentasjon til å muliggjøre store visuelle design eller kameraproduksjon av de som står på scenen. Lydteamet har utstyret og kompetansen for å imøtekomme dine ønsker. 

Konferanseteknikk

En av de sentrale utfordringene med å gjennomføre konferanse er å sørge for at all teknikk går på skinner. Vi har lang erfaring med å kombinere grafikk, videoer, kamera og presentasjoner sømløst så din konferanse oppleves som knirkefri og profesjonell.

Kameraproduksjon

Vi kan gjennomføre kameraproduksjon til stream eller storskjerm dersom arrangementet skulle kreve det. Alt fra kamera og regiutstyr til personell kan leveres av Lydteamet. 

LED-skjerm

Lydteamet kan levere storskjerm til innen- og utendørs bruk. Vår nyeste skjerm på 4,8mm pikselavstand egner seg til bruk også innendørs på konsert og konferanse der kravene til oppløsning er høyere.